Ansvar for naturen

TITLE TEXT

Mange dyre- og plantearter er på retur og naturområder forsvinder med alarmerende fart, hvilket har alvorlige konsekvenser for os mennesker. Der er sket en femdobling i fund af pesticider i drikkevand, og der er mikroplast overalt – både på landjord og i verdenshavene. Vi har ingen tid at spilde:

  • Omlægning til økologisk landbrug uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte.
  • Mere plads til fri og vild natur – fx mere urørt skov – så dyr og planter kan trives, og økosystemerne fungere.
  • Mere genanvendelse og cirkulær økonomi – fx ved at halvere momsen på reparationer og indføre forbud mod ”planlagt forældelse” i fx elektronik og hårde hvidevarer.
  • Vi skal skabe langsigtede rammer for bæredygtig omstilling af virksomheder samt understøtte bæredygtigt iværksætteri og innovation.

Ansvar for naturen

TITLE TEXT

Mange dyre- og plantearter er på retur og naturområder forsvinder med alarmerende fart, hvilket har alvorlige konsekvenser for os mennesker. Der er sket en femdobling i fund af pesticider i drikkevand, og der er mikroplast overalt – både på landjord og i verdenshavene. Vi har ingen tid at spilde:

  • Omlægning til økologisk landbrug uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte.
  • Mere plads til fri og vild natur – fx mere urørt skov – så dyr og planter kan trives, og økosystemerne fungere.
  • 2 mia. om året de næste 4 år til oprensning af generationsforureninger som fx Cheminovas giftdepot ved Høfde 42.
  • Mere genanvendelse og cirkulær økonomi – fx ved at halvere momsen på reparationer og indføre forbud mod ”planlagt forældelse” i fx elektronik og hårde hvidevarer.
Close Menu